Course Image BHV in de zorg

Elk bedrijf is volgens de Arbo-wet verplicht te zorgen voor een goede bedrijfshulpverlening. Zo kan direct worden ingegrepen tijdens een brand of andere calamiteiten en wordt er veel leed voorkomen bij werknemers en bezoekers.

Course Image BHV Basis JVH

Bedrijfshulpverlening is de hulp die wordt verleend bij incidenten in uw bedrijf, die de veiligheid en de gezondheid van aanwezigen bedreigen.

Course Image BHV Herhaling JVH

Bedrijfshulpverlening is de hulp die wordt verleend bij incidenten in uw bedrijf, die de veiligheid en de gezondheid van aanwezigen bedreigen.

Course Image BHV Basis WijZijnTraverse

Bedrijfshulpverlening is de hulp die wordt verleend bij incidenten in uw bedrijf, die de veiligheid en de gezondheid van aanwezigen bedreigen.

Course Image BHV Herhaling WijZijnTraverse

Bedrijfshulpverlening is de hulp die wordt verleend bij incidenten in uw bedrijf, die de veiligheid en de gezondheid van aanwezigen bedreigen.